e1 = = -5v1 + 3v2

e2 = = 2v1 - v2

quindi Me,v(F) = .

Suggerimento