Le formule goniometriche

FORMULE DI SOTTRAZIONE

FORMULE DI ADDIZIONE

FORMULE DI DUPLICAZIONE

FORMULE DI BISEZIONE

FORMULE DI PROSTAFERESI

FORMULE DI WERNER

ESPRESSIONE DI sinb, cosb , tgb , ctgb IN FUNZIONE DI tg(b/2)

HOME PAGE DI GONIOMETRIA